Οι Καθηγητές της Σχολής έχοντας ως βασικό κίνητρο την αγάπη τους προς τα παιδιά, είναι άτομα άρτια εκπαιδευμένα και έμπειρα, με Πανεπιστημιακή μόρφωση, διαρκή ενημέρωση και κατάρτιση παιδαγωγικού πλαισίου, με γνώμονα τη σοβαρότητα, τις νέες ιδέες και τις καινοτομίες, με προσωπικό ήθος και ευθύνη στο έργο τους.