Μουσικοκινητική - Ρυθμική Αγωγή

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΤΟΣ

Τα παιδιά να απελευθερώσουν την κίνηση και τη σωματική έκφρασή τους με τη βοήθεια του χορού, του ρυθμού και της μουσικής.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος:

 • Τι είναι ρυθμός; Πρωταρχικοί ρυθμοί ανθρώπου (χτύποι καρδιάς, αναπνοή, βήμα)

 • Διάρκειες: ολόκληρο, μισό, τέταρτο, όγδοο κλπ. Παύσεις

 • Οι 3 άξονες (μισό-τέταρτο-όγδοο), gallop

 • Ρυθμικά μοτίβα (χτύπος χεριών)

 • Θέση – Άρση, Staccato – Legato, Piano – Forte, Acceleranto – Ritartanto.

 • Προβολή μουσικής παράστασης

 

Κινητικό Μέρος Μαθήματος:

 • Σχέση κίνησης με τον ρυθμό και τη μελωδία.

 • Ακρίβεια ρυθμού και κίνησης.

 • Παύσεις – Αναπνοές.

 • Ένταση – χαλάρωμα.

 • Χορευτικές ασκήσεις με σκοπό τη μυϊκή κυριαρχία και τη βελτίωση της μουσικότητας και της πλαστικότητας του σώματος.

 • Ομάδες στον χώρο. Σχήματα στον χώρο (σημεία, γραμμές, επιφάνειες, όγκοι)

 • Κινησιολογικές φόρμες στον χώρο. Μίμηση, Κανόνας, Rondo,

 • Θέμα και παραλλαγές.

 • Μετουσίωση συναισθημάτων μέσω της τέχνης. Καταλληλότητα μουσικής.

 • Χορευτικός αυτοσχεδιασμός.

 • Κίνηση με σχέδιο και αντικείμενα.

 • Προβολή παράστασης χορού.

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • Να κατανοήσουν το ρυθμό και να λειτουργούν στον χώρο βάση αυτού.

 • Να εξοικειωθούν με τη μουσική και την κίνηση στον χώρο.

 
<br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: team_title in <b>/var/www/vhosts/xoropraxis.gr/httpdocs/app/pages/lessons_detail.php</b> on line <b>28</b><br />